• +420 481 389 361
  • +420 481 389 361

NÁVODY K POUŽITÍ

Dodavatel cementového zboží a stavebních materiálů pro Liberecký, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký kraj a Prahu
Zahradní obrubník
Obrubník se používá k oddělení různých povrchů v zahradách, parcích atp. nebo k vytváření malých stupínkovitých vyvýšenin mezi plochami. Používají se všude tam, kde jejich vlastnosti vyhovují

Obrubníky se usazují volně do udusané půdy a nebo při větším požadavku na jejich pevnost v prostoru do základu z betonové směsi B 20 konzistence málo měkká, která se rozprostře v připravené rýze. Přes usazené obrubníky se nesmí přejíždět. S obrubníky se nesmí házet a sklápět je při vykládání s dopravního prostředku.

Záhonový chodník

Záhonový chodník se používá k vytvoření chodníku mezi záhony, nejčastěji ve skleníku. Záhonový chodník lze použít k nekonstrukční úpravě terénu a to především ke zpevnění svahů do výše asi 0,5 m nebo k vytvoření šachty položením prefabrikátů proti sobě. Tuto tvarovku lze použít k úpravě terénu všude, kde vyhovuje její tvar.
Překlady RZP
Železobetonové desky PZD se používají k vytváření nespalných stropů bytových, občanských i průmyslových staveb. Lze je použít pro výpočtové rozpětí 450 až 1350mm. Hloubka uložení musí být minimálně 40 mm při použití do ocelových nosníků. Při použití na zdivo je uložení 150 mm. Nosnost dle tab. č.1.
Přiložením desek k sobě se vytvoří spára tvaru V, která se zaplní řídkou cementovou maltou, aby se strop zmonolitnil. Desky se uloží do cementové malty širší stranou dolů. Desky mají nosnou ocelovou výztuž a dopravní výztuž u desek 1050 – 1500 mm dlouhých.
Doporučujeme konzultaci statika, který navrhne použití stropních desek dle jejich statických hodnot.

Výrobní rozměry, přípustné odchylky a statické hodnoty.

Značka rozměry (mm) objem hmotnost brutto max. ztížení bez vl. hmotnosti zatížení na mez trhlin bez vl. hmotnosti celkový mom. únosnosti
B H L m 3 kg kNm kNm kNm
PZD 60 295 60 590 0,01 20 4,5 0,7528
PZD 75 295 60 740 0,013 25 3,5 0,7528
PZD 90 295 60 890 0,015 30 3 0,7528
PZD 105 295 60 1040 0,018 35 2,5 1,5 0,8748
PZD 120 295 60 1190 0,02 40 2 1,2 0,8748
PZD 120 295 80 1190 0,028 50 3 2,5 1,268
PZD 150 295 80 1490 0,035 70 3 2 1,268

Tolerance stropních desek:

  • šířka +/- 3 mm
  • výška +/- 3 mm
  • délka +/- 5 mm
Označníkový kvádr
Označník se používá, vzhledem ke své váze a nízkému těžišti, ke vztyčování různých cedulí, směrníků, provizorních ohrazení nebo jako podklady pro řezivo při jeho sušení a všude tam, kde vyhovuje svým tvarem. Drážku na vrchní straně označníku lze použít k aretaci vloženého sloupku proti otáčení.
Železobetonové překlady RZP 14×14 cm
Železobetonové překlady RZP .jsou u rozměru 900,1200 a 1500 mm vylehčeny podélným otvorem o průměru 36 mm, překlady rozměrů 1800, 2100 a 2400 mm jsou na koncích opatřeny osazením se závěsnými oky. Boční stěny jsou mírně zkoseny.

Překlady se ukládají do cementové malty. Překlady mají ocelovou výztuž a jsou vyrobeny z betonu B 20. Překlady se ukládají do zdiva buď značkou (čárka v betonu) nebo závěsnými oky vzhůru. Překlady se používají k překlenutí otvorů ve zdivu a jejich použití je nutné prokonzultovat se statikem. Uložení na zdivu 15 cm.

Všechny rozměry jsou tolerovány +/- 0,5 cm

Žlábek

Žlábky se používají k nekonstrukční úpravě terénu a to především k odvodu povrchové vody. Tuto tvarovku lze použít k úpravě terénu všude, kde vyhovuje její tvar.

Žlábky se ukládají do betonu B 20 tak, aby odtékala povrchová voda z prostoru, které chceme odvodnit.

Je nutné, aby si odběratel zajistil zakrytí žlábku mříží nebo zákrytem neděravým tak, aby nedošlo ke zranění při špatném našlápnutí do otevřeného žlábku !!! Přes usazené žlábky v betonu lze přejíždět pouze osobním automobilem !!!

Betonové dlaždice obyčejné (HBB)

Výkres výrobku: dlažba 250, 300

Výkres výrobku: dlažba 500

Tyto technické podmínky platí pro výrobu,dodávání a expedování betonových dlaždic obyčejných,(dále jen dlaždic)

I. Názvosloví
Betonové dlaždice obyčejné jsou jednovrstvé výrobky, deskového tvaru z prostého betonu a s povrchem režným.

II. Všeobecně

Rozdělení :
druh dlaždice: betonová dlaždice obyčejná 500x500x50
betonová dlaždice obyčejná 300x300x35
betonová dlaždice obyčejná 250x250x25

provedení jednovrstvé

úprava nášlapné plochy:

    • dlažba 500x500x50 bez zvláštních úprav s povrchem režným, se zvýrazněným lemem 5 cm širokým
    • dlažba 300x300x35 bez zvláštních úprav s povrchem režným
    • dlažba 250x250x25 bez zvláštních úprav s povrchem režným

mechanické vlast.: běžné

mrazuvzdornost: bez průkazu

Použití :
Dlaždice se používají pro vnitřní a vnější dlažby všeho druhu kromě veřejných vozovek, Dlaždice jsou vyrobeny z betonu B 30.

Značení :
Dlaždice musí být značeny dle druhu, datumu výroby a ochranou známkou výrobce či jeho plným názvem a sídlem. Výrobce si vyhrazuje právo změnit způsob značení né však jeho pod-statu.

III. Technické vlastnosti
Výrobní rozměry, přípustné odchylky.

Druh Délka hran Tloušťka Lomová síla Hmotnost
mm mm kN kg
500 500 50 8,00 29
300 300 35 3,85 7,3
250 250 25 1,55 3,6
Druh rozměr A rozměr B tolerance A, B + rozměr C +- tolerance C +-
mm mm mm mm mm
250 250 250 1 25 2
300 300 300 2 30 2,5
500 500 500 2 50 2,5
Schody
Schod 110 cm
Netolerované rozměry +- 5 mm.
Schody se používají k vytváření schodišť pomocí jednotlivých stupňů a to venkovní a vnitřní. V interiérech je nutné stupně obložit. Schody se ukládají na dvě podpory na nichž musí býti uloženy na obou stranách 15 cm.
Žlabovky

Žlabovka s drážkou
Netolerované rozměry -+ 5 mm.

Žlabovka velká
Netolerované rozměry -+ 5 mm.

Žlabovka malá
Netolerované rozměry -+ 5 mm.

Žlabovky se používají k nekonstrukční úpravě terénu a to především k odvodu povrchové vody.

Lze je použít i jako obrubník, který je v konečné úpravě vlnitý. Žlabovku s drážkou lze sesazovat pomocí pera a drážky do dělené skruže. Tyto tvarovky lze použít k úpravě terénu všude, kde vyhovuje její tvar Žlabovky se usazují do terénu do písku nebo do betonového lože.

Základovka

Základovka se používá (v páru) k podpoře měřících a kontrolních volně stojících domovních kobek, především pro plyn Výhodou prafabrikovaného základu je, že lze měřící kobku postavit na základ do výkopu a lze tedy provést jednoduše zavedení armatur či vodičů do kobky a výkop zasypat zeminou čímž se i zvětší stabilita celé kobky.

Základovku lze použít k nekonstrukční úpravě terénu a to především ke zpevnění svahů do výše asi 1,2 m., kdy je výhodně používáno osazení , které zabraňují posunu vlivem působení zemního tlaku.

Tuto tvarovku lze použít k úpravě terénu všude, kde vyhovuje její tvar.